Thursday, August 6, 2009

Morgon toa klar


På vättern idag

Sunday, April 5, 2009

Brommösunds rampen


glöm inte att lägga i PENGAR till underhåll det behövs för att hålla ordning på rampen

Saturday, March 28, 2009

min största lax


lax 10,28kg på frog tomic och öring 4kg på tomic 185